De bästa tunnorna!
De bästa tunnorna!

Utbud

Bastu

Uppeldningstid 30min

8 personer

3.7m lång 2.2m bred

Kamin med stenar

30km/h kärra.

Stor badtunna

Uppeldningstid 5-6tim (iläggning var 40min)

16 personer

5.5m lång 2.5m bred

Ca 4500 liter vatten

30km/h kärra.

Tunna på kärra

Uppeldningstid 3-5tim (iläggning var 40min)

8 personer

Diameter 2.4m

Vagnen är 3.5m lång

 Ca 2500 liter

30km/h kärra

Liten tunna

Uppeldningstid 3-5tim (iläggning var 40min)

6-7 personer

2.5m bred 3m lång

 Ca 2000 liter

30km/h kärra